indie Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Giới Thiệu Cơ Bản Thực Hành Tạo Ra Virtual Production Cho Indie & Các Show Như Làm Phim Quảng Cáo Kinh Phí Thấp

Với những kiến thức về virtual production trên những set phim trường khổng lồ, các nhà làm phim Indie và các show nhỏ hơn như ở những đất nước Đông Nam Á, điển hình như ở Việt Nam, ứng dụng vào làm phim quảng cáo, làm phim truyện truyền hình với kinh phí đầu tư […]