instafalls Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Giải Pháp Hiệu Ứng Nước Qui Mô Đồ Sộ Và Giải Pháp Cho Chỉ Đạo Nghệ Thuật

Cách mà Dreamwoks Animation đã hiện thực hơn 4000 thác nước cho cảnh phim ngoạn mục truy tìm thế giới ẩn trong phim Bí Kíp Luyện Rồng Toàn bộ phần này được hiện thực dựa trên một loạt công nghệ xử lý để tối thiểu thời gian simulation, tăng thời gian hiệu chỉnh được art […]