rig Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Audio Spline Rig Cho Cinema 4D Bằng Xpresso

Cho các vũ đoàn và cho các VJ đáng yêu. Dùng Xpresso để điều khiển các spline nhảy múa theo file âm thanh, trò chơi vui vẻ của các anh em motion graphic Cinema 4D. Video hướng dẫn streaming dưới một tiếng, làm vô cùng dễ nguyên bộ rig cho audio. Tutorial thực hiện bởi: Michael […]