Stephen Wiltshire Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Vẽ Lại Hồi Ức Chỉ Sau Một Lượt Nhìn Cả Thành Phố Đầy Chi Tiết Và Chính Xác

3 tuổi tự kỷ, 5 tuổi lần đầu tiên mở miệng nói, 9 tuổi được thủ tướng Anh đặt hàng vẽ lại khu vực đồng hồ London đầy chỉ tiết. Tất cả chỉ thoáng qua một lần nhìn, Stephen Wiltshire có khả năng nhớ vô cùng chuẩn và vẽ lại hồi ức, Stephan thích vẽ […]