sự thật Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Những Điều Vô Lý Nhưng Hòan Toàn Là Sự Thật

Khi càng lớn, chúng ta sẽ càng nhận ra nhiều điều hết sức buồn cười, nhiều điều bạn chẳng bao giờ ngờ thì nay bạn phát hiện ra chúng hoàn toàn là sự thật. Thật khó tin, nhưng đời vốn thế, có gào lên hỏi tại sao thì cũng chẳng có câu trả lời. Dưới […]

7 sự kiện lịch sử không phải là sự thật

“Nhiều câu chuyện hay đã được tô vẽ quá nhiều.Mặc dù điều này tốt cho tiểu thuyết nhưng lại không đúng với lịch sử và không thể chấp nhận. Những giải thích không chính xác về các sự kiện lịch sử với nhiều giả thuyết đã dần trở thành những sự kiện trong sách giáo […]