thiết kế trường học Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Campus Với Lối Thiết Kế Độc Đáo Tại Mexico

Studio Sasaki đã hoàn thành thiết kế một sảnh nhỏ màu trắng và một thư viện tráng men cho một trường đại học đang phát triển ở Monterrey, với những bậc thang mang lại cái nhìn bao quanh thành phố. Instituto Tecnológico de Monterrey, thường được gọi là Monterrey Tec, nằm trên một khu đô […]