videography Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Theo Chân Đạo Diễn SCOTT B.S. CHOI Hàn Quốc Với Camera Red

Theo đạo diễn Scott B.S Choi giữa lựa chọn camera dùng film và camera số như RED camera thì thật ra đó chỉ là sự bảo thủ của riêng vị đạo diễn Hàn Quốc này. Việc ghi hình không phải bằng loại camera nào mà nội dung gì được ghi lại quan trọng hơn. Nếu tính […]

Ổn Định Hình Ảnh Với Thiết Bị Chống Rung Gimbal Cho Camera – Rẽ Tiền

Zhinyun Crane giới thiệu Gimbal ổn định hình ảnh cho các loại trò thể thao và máy mirroless nhỏ, với camera hành trình coi rung giật lắc, về biên tập video hẳn bạn cảm thấy thất vọng vô cùng khi không có thiết bị hỗ trợ ổn định hình ảnh bằng phần cứng (image stabilize) […]