Timeline Dựng Loạt Phim Truyền Hình Retro – Glow NetFlix

Editor Tyler Cook người đã liên tục dựng 2 kỳ seri phim truyền hình retro Glow nay phát hành bởi NetFlix chia sẻ màn hình dựng phim

Trailer của Glow có thể xem ở đây

Post Author: Vu Pham