Touch Designer Và Live Performance Real Time Trình Diễn Projection Mapping Tương Tác Thực Tế

Projection mapping, real-time tương tác trình diễn live performance sân khấu hiện nay trên thế giới được design và dùng rất nhiều là Touch Designer, kết quả của procedural, animation và hiệu ứng sẽ được input vào và layout trên cái Touch Designer, bản thân Touch Designer là người của SideFX Houdini ra phát triển nên Touch Designer rất là tương thích với Houdini, cùng với Unreal Engine, Unity có thể đem lại những trãi nghiệm real-time graphics lên các sự kiện và sân khấu vô cùng hoành tráng hay các boot interactive hiện nay.

Course này dạy dùng Houdini để procedural modeling và animation kết hợp với Touch Designer
https://hou2touch.ru/join

Learn concept, workflow, and tools for procedural graphic and interactivity during the 6th Months intense course!

Để ai không hiểu visual light live performance là cái gì, đây là visual light, còn touch designer sau khi tạo ra nội dung sẽ trình diễn bằng project mapping:
Show diễn sử dụng Touch Designer:
Một khúc video ngắn sử dụng Kinet để kết hợp với Touch Designer tạo ra khoảnh khắc ấn tượng, hẳn các bạn còn nhớ về video nhảy múa tương tác tại các sự kiện ? (không nhớ thì đây là video Rainstorm Film đã thực hiện trong 2 3 ngày tạo ra animation và nội dung để trình diễn múa tương tác trên sân khấu Sacombank trước khi rộ lên xu hướng múa tương tác tại mọi sự kiện ở Tp. Hồ Chí Minh, cái này làm năm 2013), tuy nhiên đó không phải là tương tác thật mà là video và các animation hiệu ứng đã render sau đó dancer sẽ nhảy khớp với nội dung đã biết trước, còn với touch designer, kỹ thuật và sáng tạo cùng các phần mềm real-time như Unity, Unreal Engine ta có một pha tương tác thực tế
Cho ai chưa hiểu lắm, như làm việc trên sân khấu, việc điều phối và phát triển hiệu ứng lighting (lighting trên stage craft thực tế) thường sẽ qua một cái bàn trộn Mixer, nhưng kỷ nguyên mới đã tới, Touch designer đem lại một sự kiện, sự khám phá mới như video jockey, disc jockey đang làm, interactive lighting, animation, video, sound ngay trên sàn diễn và toàn bộ render real-time
https://youtu.be/hrBfmXunf5s

Đây là một pha chơi live performance được ghi lại
https://youtu.be/Wz0kMHT30qI

Tutorial tạo ra hình ảnh abstract
https://youtu.be/heNlC53o40s

Tutorial setup Touch Designer:
 

Post Author: Vu Pham