Tutorial Hướng Dẫn Làm Motion Tracking Một Shot Khó Với Mocha

Đây là tutorial để hướng dẫn các bạn track một cảnh quay thật (live action) trong đó có rất nhiều những vật che, cú máy bất ngờ, góc quay không trong khung hình mà đôi lúc sẽ rời hình rồi quay lại. Đây là một cú máy rất khó để thực hiện motion tracking và sau đó gắn cái gì đó lên nền phông xanh sẵn có. Video này giúp các bạn vượt qua thử thách với phần mềm tracking planar Mocha.

Post Author: Vu Pham