TVC Quảng Cáo Bản Mở Rộng “Battle For Azeroth” Của Blizzard

Với chiến dịch It’s Matter, bảng mở rộng Battle For Azeroth được đại gia phát triển game World Of Warcraft đầu tư làm phim quảng cáo truyền hình với thông điệp rất rõ ràng khi fan hay ám chỉ người chơi của 2 phe Horde và Alliance rất khó để hòa hợp

“Ngày Mưa” Có lẽ là ở Hong Kong

Khi bạn ở Châu Âu, nó cũng thật sự rất quan trọng ngay cả cho trẻ em

Và dĩ nhiên ở các thành phố lớn tại Bắc Mỹ không thiếu những mâu thuẫn nhỏ

Hoặc ngay cả chỉ trên một truyến hành trình ngắn

Và đây là bảng cinematic hoành tráng của game

Post Author: Vu Pham