Viễn Tưởng Tương Lai Tự Động Với Mercedes-Benz Qua Concept Urbanetic

Mercedes-Benz đã thiết kế làm video quảng cáo giới thiệu tự động hóa cho các phương tiện giao thông và giải pháp của hãng. Chiếc xe vân tải tự hành đang ở hình thái concept của hãng, The Urbanetic được cho thấy là phương tiện có thể tháo ráp phần trên và cho phép di chuyển như một xe khách nhỏ tự hành.

Designer: Mercedes-Benz

Post Author: Vu Pham