Viscosity Simulation Tạo Chất Nhầy Với H18.5 Nhanh Hơn

Igor Zanic đã có chia sẻ video mới chia sẻ về engine FLIP chất lỏng nhằm tạo chất nhầy của H18.5, được gia cố lại và chạy simulation nhanh hơn, hiệu quả hơn với nhiều tương tác. Viscosity có thể nhận biết qua độ dẻo, đặt sệt, quánh quết, độ kẹo kết dính của chất lỏng.

Tutorial hướng dẫn thực hiện Flip Viscosity từ engine Flip Fluid của H18.5. Dễ hiểu với engine thì Viscosity là tạo đồ dày “thickness” cho chất lỏng, tức là làm cho chất lỏng trở nên rắn dần, tạo đồ nhầy, độ kết dính, các sản phẩm ra đời đa dạng như các loại thực phẩm bánh mức, mật ong, hay là các dung nham, hay dầu nhớt. Về cơ bản nói đến hiệu ứng chất lỏng là simulation rất lâu, cho dù large scale water FX hay small scale trong làm phim quảng cáo đều phải chạy qua hàng loạt các thao tác thử sai cũng như hiệu chỉnh nhiều cho engine chất lỏng đang dùng.

Về cơ bản thì những fluid engine ngày nay cũng đã giúp cho việc tạo ra chất nhầy Viscosity nhanh hơn rất nhiều, chừng vài chục tiếng đồng hồ là build xong. Đây là những gì tui làm với Viscosity và Vellum (soft body lên nhân vật) trên H17.5

Post Author: Vu Pham