Ziva Dynamic Phần Mềm Plugin Tạo Cơ Như Thật Cho Animation Maya Tung Ra Tutorials Miễn Phí

Ziva Dynamic vừa khoan khoái lên mạng xã hội khoe hiện nay đã lên Youtube và tung lên rất nhiều nội dung thân thiện artist, giúp các artist tạo tác ra các mô cơ và làm cho animation của các nhân vật như thật – realistic look, believeable animation (đây là link tới tài liệu về Believable Animation trong phim ảnh và game).

Phim The Meg là siêu cá mập thời tiền cổ tấn công màn ảnh rộng cách đây không lâu là sản phẩm ứng dụng hệ cơ được simulation kết hợp AI từ plugin Ziva Dynamic cho Maya. Bộ môn này năm trong hạng mục công việc Character Effects hay CFX.

Đây là playlist toàn bộ các tutorial của Ziva Dynamic: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iF8m-8LT-I0sE5hzjQ8yfLhIG0m9zf2

Và cả link tới một cái workshop dài dài cho nhiều kiến thức, tha hồ coi: https://www.youtube.com/watch?v=vyPrzOtbPIY

Nếu cần xem qua tài nghệ của Ziva dynamic thì đây là showreel khách hàng của hãng này, không chân thật không ăn tiền.
Để hiểu toàn bộ qui trình của Ziva dynamic làm sao để tạo một nhân vật như vậy, đây là link để xem 9 bước tạo ziva dynamic cho nhân vật: https://cgsociety.org/news/article/4504/ziva-vfx-in-9-steps

 

Post Author: Vu Pham