25 Năm Trước Người Ta Làm Kỹ Xảo Điện Ảnh Số Hóa Thế Nào

Goran Kocov, một kỹ sư kỳ cựu từng làm việc tại Industrial Light And Magic, bật mí cho biết cách đây 25 năm họ đã dùng những công cụ nào để thể hiện kỹ xảo và hoạt hình trên màn ảnh rộng.

Những công cụ được dùng vào thập niên 90 là những phần mềm mã nguồn mở, được kiến tạo với mục đích dành cho thị trường điện ảnh giải trí ở mức siêu thô sơ, là các công cụ tạo tác nhưng lại dựa hoàn toàn trên các ngôn ngữ lập trình script theo các hệ thống máy khỏe nhất tại thời điểm đó. Goran Kocov đã lấy ra từ trong thư viện lưu trữ cũ của mình để bắt đầu tạo một scene mới trên các phần mềm công cụ xưa.

Ông đã dùng tối đa hóa các kỹ thuật procedural, sử dụng ngôn ngữ lập trình hoạt hình Animation Language được tạo ra bởi Steve May (AL 5.1) để thiết kế các cảnh, render xuất hình ảnh từ phần mềm Blue Moon Rendering Tools (BMRT 2.5), dùng phần mềm hoạt hình của GIMP 1.1 là Gimp Animation Package (GAP) và cuối cùng tạo ra thật nhiều hạt (particles) cùng với hậu kỳ trên phần mềm tạo tác 3D mã nguồn mở Blender 1.80, tất cả đều được chạy trên hệ thống điều hành Linux Mandrake 7.2

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *