3D Studio Max 2020 Có Gì Hot

Một số chức năng mới nhằm cải thiện cho 3D Studio Max nhanh hơn, đặc biệt phần xử lý view port và màu sắc quản lý bới OSL. Nếu các bạn nào không dùng V-Ray Next hay các rendering ngoài thì những gì 3D Studio Max 2020 đem lại cũng ổn … định

Không thấy nhà sản xuất lẫy lừng vang dội thế gian là Autodesk nói gì đến các vụ crash và load file chậm

K

 

Post Author: Vu Pham