3DS Max 2021 OSL HDRI Environment Map Node Hữu Dụng Làm Kiến Trúc Và Môi Trường

Image Base Lighting là một trong những công cụ hữu dụng để thể hiện lighting trong các phần mềm render. Gần đây 3DS Max có một shader OSL để có thể trực tiếp import HDRI map vào và xem trực tiếp viewport rất trực quan, pipeline làm kiến trúc hình ảnh môi trường giờ đây càng thuật tiện hơn với công cụ 3DS Max.

Các file HDRI free luôn được dễ dàng tải ở HDR Haven hoặc gần đây Shutterstock có tung ra một loạt các HDRI free rất chất lượng, các bạn có thể tìm tải về.

Các mở ra OSL HDRI Environment map. (Liên kết cài đặt OSL shader library cho 3DS Max nếu như bạn chưa sỡ hữu)

Hiện tại map node này cho phép view trực quan ngay trong 3DS Max 2021, Arnold render là coi được ngay, V-Ray chưa tương thích hoàn toàn, không hỗ trợ Corona.
Nếu thích làm quen thêm với ngôn ngữ OSL shader thì có thể xem thêm qua link: https://github.com/AcademySoftwareFoundation/OpenShadingLanguage

Post Author: Vu Pham