Animation Điền Vào Chỗ Trống Tự Động – In Between Frame

Phải nói về mặt công nghệ đáp ứng nghành giải trí, điện ảnh ngày càng phát triển vũ bão, ngày xưa mất 4 5 năm mới thấy sự lột da đổi xác, giờ đây chỉ cần đầu năm mới ra công nghệ tột bậc, cuối năm đã thấy công nghệ outdated cả trong thực tiễn lẫn nghiên cứu.

Đây là một nghiên cứu về hiện thực các pose in between mà trong animation thường thì key pose thực hiện trước, xong sau đó người làm animation sẽ phải diễn các key trung gian này để tạo ra các động tác hoàn thiện, tuy nhiên đó là phim ảnh khi animator làm theo shot. Còn trong video game, mỗi động tác sẽ ứng với controller khởi tạo trạng thái (event) để load hành động tương ứng vào, lúc này đây công nghệ đóng vai trò rất quan trọng vì những động tác này hoàn toàn phải được blend một cách tự nhiên khi controller yêu cầu animation là không đoán trước được.

Video này nghiên cứu và đưa ra các cách hoạt động điền in between frame nhằm giải quyết mọi  vấn đề với tư duy như nói ở trên, nhưng nhìn vào cũng thấy dễ dàng, tương lai của animator làm thủ công mà không sáng tạo và không thực sự có kỹ năng tốt có vẻ dễ bị ảnh hưởng bởi sự vùng dậy của AI trong kỹ nghệ giải trí, điện ảnh, truyền hình.

Hồi nhỏ má hay nói, không học lớn lên chỉ có nước đạp xích lô, mình cho là làm shipper đi. Giờ có học cũng bị AI hăm dọa, phải học thật căng, ứng dụng thực tế hoành tráng mà khả năng nếu làm shipper cũng dễ bị AI cướp luôn việc vì lý do hiện nay AI điều khiển drone bay theo đội hình, không va chạm đã được nghiên cứu và cố gắng ứng dụng vào đời sống thực tế rồi. Tui khóc cho animator tương lai.

Post Author: Vu Pham