AR, VR, MR, RR, XR: Thuật Ngữ Tương Lai

Thế giới công nghệ luôn cho rằng phần cứng không phải là thứ định ra chuẩn của công nghệ nhúng, nhưng cũng chưa ai thật sự tìm được rằng định nghĩa đến tứ đâu

Thực tế ảo (Virtual reality – VR) đã đến với internet và mạng xã hội với sự khởi nguyên của Oculus Rift trên trang gọi vốn Kickstarter. Chỉ 4 năm sau, mọi thứ thật sự phức tạp và liên tục phát triển. Ngay cả thể loại Tăng Cường Thực Tế Ảo (Augmented reality – AR)  cũng đang bắt đầu với nhiều bước phát triển mà ngay cả Microsoft cũng tham gia đưa ra Hololens cùng với giải pháp hoàn toàn kinh ngạc về Trộn Lẫn Thực Tế Ảo (Mixed Reality – MR). Mỗi thuật ngữ này đều chỉ đến trãi nghiệm được hoàn toàn định chuẩn bằng phần cứng, nhưng nền tảng mới sẽ băt đầu và kết hợp các loại trãi nghiệm ảo này thành một.

Ngay tại buổi hội thảo I/O của Google, Moutain View, ban đứng đầu về AR và VR của Google, anh Clay Bavor đã đưa ra một dòng tweet (RR là Real Reality – Thực Tại)

“VR / MR / AR / RR are not separate and distinct things. They’re convenient labels for different points on a spectrum.”

VR / MR / AR / RR không phải là những thứ khác nhau. Nó chỉ định nghĩa cho thuận lợi hiểu về những quan điểm khác nhau

Bavor cũng có viết một blog trên Medium để giải thích “Nếu VR và AR là 2 ý trên một điểm nhìn ta gọi quan điểm đó là gì ? vài ý tưởng gợi ý – hệ tính toán nhúng, tính toán thực tại, tính toán vật lý, tính toán điểm nhìn, pha trộn thực tế ảo hay thực tại nhúng. Đây là công nghệ mới xuất hiện và còn cả một đoạn đường dài phía trước để thật sự định nghĩa rõ về nó, nhưng bây giờ chúng ta cứ tạm gọi là công nghệ tính toán nhúng đi” – [immersive computing]

 

Với quan điểm như thế, được ghi nhận tại buổi hội thảo và với minh họa của Bavor. Có thể nhiều tranh cãi sẽ nổ ra về vấn đề định nghĩa tên công nghệ hiển thị này (hiện tại thì thật ra nó đã tiến triển sâu hơn chứ không chỉ đơn giản là AR, VR hay là real reality (RR))

Augmented reality (AR):
Công nghệ này giúp đưa các hình ảnh đồ họa vào trong các hình ảnh thực tế. Hiện tại có những thiết bị hỗ trợ như Google Glass, thiết bị di động (thông qua ứng dụng), loại ống kính mới của Nokia và ngay cả trò chơi Pokemon Go hay Snapchat.

Mixed reality (MR):
Công nghệ pha trộn thực tế ảo nó tương tự như AR, tuy nhiên không chỉ đơn điệu với các hình ảnh đồ họa hay văn bản trên nền thực tế thì công nghệ này tập trung vào các hệ thống, mang tính liên kết để tạo ra một môi trường xung quanh đầy những tiện ích như những cú điện thoại SKYPE hay sử dụng Microsoft Hololens để kết nối mọi nội dung đa phương tiện và cũng có thể kết hợp giải trí.

Virtual reality (VR):

VR là thứ mà hoàn toàn không còn ở tại RR, người dùng sử dụng các loại thiết bị như kính xem đeo đầu từ các hãng như Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR, Samsung Gear Vr và Google Daydream. Tất cả thiết bị đội đầu này sẽ cho người xem trãi nghiệm một không gian ảo hoàn toàn và kết hợp âm thanh RR.

Google Tango đang được nghiên cứu để chuẩn bị cho những phương án của tương lại với “XR” – extended reality, tuy nhiên hiện tại nó vẫn còn đang non trẻ, và nó được sử dụng như công nghệ thực tại ảo kết nối chéo mà kết hợp tất cả những gì đã nói ở trên.

 

 

Post Author: Vu Pham