mixed reality Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

AR, VR, MR, RR, XR: Thuật Ngữ Tương Lai

Thế giới công nghệ luôn cho rằng phần cứng không phải là thứ định ra chuẩn của công nghệ nhúng, nhưng cũng chưa ai thật sự tìm được rằng định nghĩa đến tứ đâu Thực tế ảo (Virtual reality – VR) đã đến với internet và mạng xã hội với sự khởi nguyên của Oculus […]