AssetGen: Một Phát Xuất Asset Từ Blender Sang Game Engine Ngay Và Luôn

Danyl Bekhoucha một người dùng Blender đã phát triển ra công cụ rất hữu dụng cho các anh chị em artist làm game tên là AssetGen, hoàn toàn miễn phí. Nó giúp quá trình làm game nhanh hơn khi cần chỉnh sửa model từ các phần mềm DCC sau đó phải import trở lại game engine. Với plugin này dành cho Blender, câu chuyện nhiều thao tác qua lại giữa việc xuất nhập asset đã giảm thiếu rất nhiều. Trong video demo đang sẵn sàng với Unity. Một số chú ý về mặt kỹ thuật như cài thêm bộ importer cần nên xem quá chú dẫn của video trên Youtube link ở đây

Liên kết tải về ở đây

Post Author: Vu Pham