Blender Hướng Dẫn Sử Dụng Motion Tracking Dễ Hiểu Và Hiệu Quả

Tutorial của Peter France sẽ giúp các bồ hiệu quả hơn trong khả năng sử dụng chức năng motion tracking có sẵn của Blender. Dĩ nhiên đi kèm là một hiệu ứng bao khùng điên tha hồ để tìm hiểu. (cũng như rất bạo lực)

 

Post Author: Vu Pham