Blender Plugin Xây Công Trình Theo Block Procedure

Nhìn há hốc mồm với khả năng TD của đồng chí @3deric, với những gì anh cho biết thì tư liệu này có thể trực tiếp xuất qua game engine với mọi thứ cần làm. Thiết kế 3D còn có khả năng block dissolve khi thay đổi hình dạng. Phải nói là siêu thiệt

Link tải về toàn bộ dự án ở đây

Post Author: Vu Pham