Các Bồ Blender Chú Ý, Tài Liệu Free: Vẽ Bone Weight – 4 Bài Do Todor Nikolov Thực Hiện

Đây là một chuỗi tutorial hoàn toàn miễn phí do Todor Nikolov thực hiện. Weight Painting in Blender, đây là những kỹ thuật rất cần thiết để tạo rig hiệu quả cho thiết kế animation nhân vật. Các video này mục tiêu vào việc thân thiện với người mới và đi vào rất chi tiết.

  • Part 1 nói sạch sành sanh về Vertex Groups là những thứ cơ bản nhất của weight painting.
  • Part 2 là tổng quan về các mode có trong Weight Paint, đây là những công cụ, những cài đặt cấu hình
  • Part 3 là nói về nội dung lõi Painting Bone Weights. sẽ có biểu diễn cho các bồ coi cách dễ nhất khi thực hành, người ta cũng dùng nhân vật rig sẵn tên là Rigify.
  • Part 4 là tổng kết tóm tắt nói lại cả tiến trình (cơ bản là một thứ xúc tích trong 5 phút)

Dưới đây là video, ngoài ra tác giả Todor Nikolov cũng còn nhiều thứ hay ho lắm ở liên kết sau đây.

Post Author: Vu Pham