Cấu Trúc Của Hình Ảnh Water FX Large Scale

Để dễ hình dung và tiếp cận cho bài viết dài về Large Scale Water FX, tui làm một post nhỏ để hiểu về các thành phần có trong một hình ảnh tạo nên Water FX.

Trong hình này ta có theo đánh số và diễn giải. Chú thích về large scale water FX làm với scale – tỉ lệ đo lường thường sẽ là mét, nếu như ở một tỉ lệ đo lường khác sẽ sử dụng theo dạng spartial measurement, và cần rất nhiều step để tính, vì độ chính xác tự động tính lâu và sâu hơn.

  1. Water: hiệu ứng nước chủ đạo, là bề mặt mesh (geometry) tạo ra từ simulation particle & volumetric
  2. Foam: các hiệu ứng này mỗi package DCC sẽ gọi tên công nghệ tạo ra khác nhau, chung quy hiểu là bọt trắng có khi va chạm của nước
  3. Spray: là các bề mặt cao của nhảy lên khỏi mặt nước khi gặp tốc độ cao di chuyển của nước, độ xoáy của nước
  4. Mist: là biểu hiện của các hạt nước quá nhỏ, thoát ra khỏi bề mặt nước từ các vận tốc của Spray cao, vì quá nhẹ nên ảnh hưởng của hạt nước này với trọng lực sẽ rất yếu, nó sẽ rơi xuống rất chậm, gặp môi trường gió nó sẽ bay theo hướng gió
biểu diễn của hình ảnh nước qua con sóng

Post Author: Vu Pham