water fx Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Frozen 2 – Thần Bảo Hộ NOKK Hoàn Toàn VFX Hiệu Ứng Nước Trong Phim Hoạt Hình Walt Disney

Xưởng phim hoạt hình Walt Disney năm ngoái đã công chiếu trên Disney+ toàn bộ một season quá trình thực hiện làm phim Frozen 2. Trong Siggraph 2020, một loạt các hiệu ứng và quá trình sản xuất của phim Frozen 2 được trình bày, những thử thách về vấn đề kỹ thuật hòa hợp […]

Cấu Trúc Của Hình Ảnh Water FX Large Scale

Để dễ hình dung và tiếp cận cho bài viết dài về Large Scale Water FX, tui làm một post nhỏ để hiểu về các thành phần có trong một hình ảnh tạo nên Water FX. Trong hình này ta có theo đánh số và diễn giải. Chú thích về large scale water FX làm […]