Chế độ Progressive Render Mode trong Cinema4D R13

Chế độ render mới trong phiên bản R13 cho phép bạn kiểm soát thời gian render animation

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo