Progressive Render Mode Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Chế độ Progressive Render Mode trong Cinema4D R13

« 87. Lệnh Chỉ hướng mới… « Trở về danh mục 89. Copy-Paste texture… » Chế độ render mới trong phiên bản R13 cho phép bạn kiểm soát thời gian render animation Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 87. Lệnh Chỉ hướng mới… « Trở về danh mục 89. Copy-Paste texture… »