Chèn Fillet vào những Shape ban đầu trong Cinema4D

tùy chỉnh các khổi Cube trong Cinema4D có cạch sắc bén hơn

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo