Hướng dẫn sử dụng Compositing Tag trong Cinema4D

Compositing Tag trong Cinema4D cho phép thực hiện các hiệu ứng như ẩn object đổ bóng, vv.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo