Cisco Với Hàng Loạt Đào Tạo Công Nghệ Miễn Phí | Không Thể Sướng Hơn Được

Đại gia Cisco đã rất hào phóng để chia sẻ với internet hàng trăm giờ đào tạo về công nghệ máy tính, từ mọi thứ nền tảng về hệ thống, thay đổi chỉnh sửa lập trình. Chưa bao giờ học về hệ thống công nghệ và mạng lại dễ thế

Link: https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/cisco-networking-academy/index.html#~stickynav=6

 

 

Post Author: Vu Pham