python Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Cisco Với Hàng Loạt Đào Tạo Công Nghệ Miễn Phí | Không Thể Sướng Hơn Được

Đại gia Cisco đã rất hào phóng để chia sẻ với internet hàng trăm giờ đào tạo về công nghệ máy tính, từ mọi thứ nền tảng về hệ thống, thay đổi chỉnh sửa lập trình. Chưa bao giờ học về hệ thống công nghệ và mạng lại dễ thế Link: https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/cisco-networking-academy/index.html#~stickynav=6 An ninh mạng: […]

Scripting For Artist Từ Blender

Thêm một video nữa của Blender gửi tới anh chĩ em artist cách thực hiện scripting qua ngôn ngữ Python ngay trong Blender, nhằm mục đích tạo ra một công cụ riêng trong Blender, giúp tăng năng suất, tự động hóa công việc. Lúc trước đã được xem phần tạo ra một operator với scripting […]

Tăng Tốc Thao Tác Và Năng Suất Thiết Kế Với Scripting Trong Blender

Một chủ đề khá khoai nhưng vô cùng hứng thú của các technical artist là tạo ra một tool để có thể làm được những trò như kiểu tự động hóa được các thao tác làm việc, tối ưu năng suất làm việc, hoặc đơn giản hôm nay tôi tạo ra một công cụ riêng. […]