Công Cụ Xịn Phát Triển Game Convert Bất Cứ Model Nào Đã Animation Thành Skinning Và Chuyển Qua Bone

Anh Bình làm việc tại Seed một trong các lab nghiên cứu hàng đầu của EA Games đã post trong group FB YeuFX TD về thu thập các tools làm skinning decomposition/skinning converter để chuyển từ mesh đã có animation sẵn sang thành loại skinning và có bone. Tool xịn này chính lả dành cho video games.

Liên kế t đến website đã thu thập hàng loạt tool các công cụ dùng phương án này từ Houdini, Cinema 4D, Maya: https://binh.graphics/misc/SSDR/

DemBones Skinningconverter, anh Bình là tác giả của tool. http://binh.graphics/papers/2012sa-ssdr/

Một video hướng dẫn sử dụng
Link chi tiết từ EA Games : https://www.ea.com/seed/news/open-source-dem-bones

Dem Bones is an open source animation skinning application from EA’s research division SEED. The source code is available on GitHub under the BSD3 open source license

 

Mình vừa làm một survey về các tools làm skinning decomposition/skinning converter để chuyển từ mesh animation sang skinning (chủ yếu cho game). Mình có tìm thấy các plugins cho Maya, Houdini, Cinema4D và tutorial cho Blender.
Mình xin chia sẻ ở đây. Bạn nào dùng gì thì có thể thử plugin tương ứng.

Nguyên văn từ anh Bình

Post Author: Vu Pham