Course Học Miễn Phí Tạo Ra AI Generator Dựa Trên xLLM

Là tác giả Vincent Granville – là trưởng ban khoa học về phát triển trí tuệ nhân tạo ở GenAITechLab.com đã chia sẻ course học dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn mở rộn xLLM = extended Large Language Model hay còn được biết là advance Large Language Model (mô hình ngôn ngữ lớn là gì thì cần sang trang của Vin Group về Big Data để tìm hiểu và học thêm) . Đây cũng là một trong những mô hình nhận biết ngôn ngữ tự học Machine Learning, Deep Learning cho AI phát triển Chat GPT của Open AI.

Course học này hoàn toàn không hề tốn phí, tạo ra mô hình chuyên dụng AI gen với bất kỳ khả dĩ nào dựa trên các kiến trúc máy học tùy theo mô hình hoặc sáng tạo mô hình kiến trúc riêng, ví dụ với Open AI đã có kiến trúc Transformer tạo nên sản phẩm ứng dụng đó là Chat GPT.

Link tới course học: https://mltechniques.com/machine-learning-professional-certifications/genaitechlab-fellowship/

GenAI, LLM, và deep tech dive là những điều mà bạn có thể học mà không phải trả phí, không cần đăng ký hay chi phí ẩn. Và bạn sẽ học cách thiết kế những công nghệ mới tuyệt vời dựa trên GenAI, vượt qua OpenAI và các công ty tương tự ở mọi mặt (tốc độ, chi phí, chất lượng).

Chương trình Học bổng GenAItechLab cho phép mọi người tham gia làm việc trên các dự án tân tiến, chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí, theo tốc độ của riêng mình, tại nhà hoặc nơi làm việc của họ. Mục tiêu là giúp bạn thử nghiệm, cải thiện và triển khai các ứng dụng vượt trội hơn so với các giải pháp được cung cấp bởi các doanh nghiệp khởi nghiệp AI hoặc tổ chức như Google hoặc OpenAI.

Post Author: Vu Pham