AI gen Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Microsoft Tung Ra Course Dạy AI Generative Cho Người Mới

Toàn bộ phần nội dung được công bố trên Github https://github.com/microsoft/generative-ai-for-beginners Toàn bộ phần nội dung có 18 bài, mỗi bài sẽ có chủ đề riêng để người mới tự theo dõi. Ngoài ra còn có cả cộng đồng để trao đổi thông qua Discord channel chính thức. Microsoft cũng rất hào phóng để công […]

Course Học Miễn Phí Tạo Ra AI Generator Dựa Trên xLLM

Là tác giả Vincent Granville – là trưởng ban khoa học về phát triển trí tuệ nhân tạo ở GenAITechLab.com đã chia sẻ course học dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn mở rộn xLLM = extended Large Language Model hay còn được biết là advance Large Language Model (mô hình ngôn ngữ lớn là […]

Slide Bởi Wanho Choi Giải Thích Stable Diffusion AI Tạo Hình Image Generate

Đây là một cái slide của công ty DiBIAT Inc do Wanho Choi làm CEO nói về Stable Diffuse SD. Anh sẽ giải thích tất cả mọi thứ về AI generative hình ảnh hay còn được biết là image generative từ prompting văn bản chỉ thị đầu vào dựa trên mô hình SD, cách để […]

AI Generate Hoạt Động Thế Nào ? Và Course Học Của Nvidia Về AI Gen

Từ ngày có Mid Journey để generate ra hình rồi có Dall.E có Stable Diffusion. Tới hồi video thì có Runway ML, có Pika Lab, và gần đầy là SORA từ Open AI (nhà sáng chế tạo ra ChatGPT đình đám) đã hết sức ngoạn mục tham gia cuộc chơi AI Video Generate, những video […]