Đạo Diễn Phim Ngắn Của Pixar: Day & Night Nói Về Quá Trình Sản Xuất

Là phim ngắn của Pixar trước đây, loạt tranh vẽ hoạt hình 2D làm ảnh kiểu mask chồng lên hình ảnh nội dung bên trong với những nội dung thay đổi của đại diện ngày và đêm đầy cảm xúc. Đây là sản phẩm đoạt giải phim hoạt hình ngắn hay nhất của đạo diễn Teddy Newton.

Đạo diễn đã chia sẻ những công việc, cung bậc cảm xúc và quá trình sáng tạo, sản xuất tạo ra những hình ảnh hoạt hình xuất sắc này

Bản thân Disney cũng cho ra những montage hình ảnh và kể sơ bộ về quá trình làm phim hoạt hình ngắn này:

Phim ngắn hoàn chỉnh với nội dung phối âm có sự thay đổi

https://youtu.be/q864EalnLvs

Post Author: Vu Pham