Đặt phím tắt 8, 9, 0 cho vùng chọn trong CINEMA 4D

Cách sử dụng phím tắt để đặt vùng chọn trên vật thể được dựng trong CINEMA 4D

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo