Đôi nét về Realistic Metal trong Cinema4D

Hướng dẫn giúp Metal trong cinema4D trông thực hơn bằng cách sử dụng HDRI hay Sky object

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo