Hướng dẫn Move/Rotate Parent Object mà không ảnh hưởng Children trong Cinema4D

Ấn Ctrl sẽ giúp bạn move hay rotate parent object và không làm ảnh hưởng gì đến children object

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo