Đội Ngũ Phát Triển Unreal Engine 5 Nói Về Lịch Trình Của Hãng

Có rất nhiều những mục tiêu được đề ra, quan trọng cũng là nanite với cách phát triển tài nguyên giúp Unreal Engine hoàn toàn render các vật thể cinematic ngay trong game chứ không phải tối ưu hoá và làm thật nhiều công đoạn để tiết kiệm poly như trước đây.

Kế tiếp là tốc độ load sẽ được cải thiện nhiều khi tất cả các model có trong Unreal Engine 5 nặng như thế vẫn có phương án về công nghệ load đủ cho người chơi cả ở chế độ Single và Multiplay cảm nhận, tất cả những thành tựu này sẽ được phát triển tới tay các dev vào 2021.

Một bài tiếng Việt cũng tóm tắt về Unreal Engine 5 một tí, không hết toàn bộ về Video dưới đây nhưng cũng đủ cho các dev và các anh em artist đang làm việc với Unreal Engine 4, hiểu những gì sẻ xảy ra trong tương lai.

Post Author: Vu Pham