EXISDANCE Nhảy Tương Tác Thời Gian Thực Với Hologram Tại Tokyo

Các nghệ sỹ ở Tokyo đã tạo ra một show diễn với múa tương tác kết hợp máy chiếu 3 chiều tạo một show diễn EXISDANCE

Không có bất kỳ xử lý hậu kỳ nào, tất cả được trình diễn thời gian thực khi các yếu tố đồ họa liên tục được “map” lên người diễn viên múa, được ghi hình một cách chân thật là những gì video này thực hiện do P.I.C.S Tokyo thực hiện
Post Author: Vu Pham