real time tracking Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

EXISDANCE Nhảy Tương Tác Thời Gian Thực Với Hologram Tại Tokyo

Các nghệ sỹ ở Tokyo đã tạo ra một show diễn với múa tương tác kết hợp máy chiếu 3 chiều tạo một show diễn EXISDANCE Không có bất kỳ xử lý hậu kỳ nào, tất cả được trình diễn thời gian thực khi các yếu tố đồ họa liên tục được “map” lên người diễn […]