Fluid Ninja Live Sản Phẩm Tạo Hiệu Ứng Fluid Real Time Trong Unreal Engine

Hiện tại tạo ra các hiệu ứng về fluid thực sự real-time có thể kết xuất ra được các format .vdb có thể nói Embergen là ứng cử viên nặng ký nhất, tuy nhiên song hành cùng với Embergen cũng còn rất nhiều các nhà phát triển khác mong muốn tạo ra các công nghệ cạnh tranh cùng tạo ra các mục tiêu nhắm vào fluid dynamic cho môi trường game engine như Unreal Engine, Unity.

Đây là video của nhà phát triển trình diễn cũng như giới thiệu tới người dùng cách sử dụng và tìm hiểu thông qua các scene mẫu của ứng dụng được nhúng bên trong Unreal Engine ngay khi tải về từ market. Link tới Fluid Ninja Live trên Unreal Engine Market Place.

Được hứa hẹn sẽ có thêm nhiều video tutorial tung ra trong tháng này và sắp tới, cũng như đây là playlist cho các công cụ trong hệ thống Ninja Fluid FX : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVCUepYV6TvPnVELcyGoSDhpoLO7PyT6_

Trong đó chúng ta có Fluid Ninja Live, một sản phẩm vừa được tung ra trong tháng một, với khá nhiều review bắt mắt, đang có sẵn trên market của Unreal Engine để test. Đây là clip của một người dùng sử dụng chức năng này và bình luận

Post Author: Vu Pham