Thể Hiện Thiết Kế Phối Cảnh Kiến Trúc Mặt Dựng Photoshop

Thể hiện kiến trúc diễn họa hoàn toàn bằng photoshop dựa trên khối cơ bản kiến trúc, phần thể hiện 3D mặt dựng này hoàn toàn được dựng trên photoshop, tác giả đã chỉ rõ ra các phong cách thể hiện đơn giản nhất vẫn làm cho mô hình dự án kiến trúc trở nên long lanh, với công việc biên tập hình ảnh và kết hợp vẽ trong photoshop dễ dàng minh họa hơn cho kiến trúc

Post Author: Vu Pham