Hướng dẫn Add as Parent/ Child trong Cinema4D

Hướng dẫn chỉnh Object thành parent hoặc child trong object có sẵn trong scene

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo