Hướng Dẫn Làm Auto DOP Cho Maya

Đề tài depth of field trong CGI luôn rất hứng thú ví nó mô phỏng và làm lại giống những gì camera thực tế làm được. Phần depth of field trong camera thật tạo ra các bối cảnh có vật chủ rõ và phía hậu cảnh mờ, gọi là lấy nét với độ mở lớn. Trong CGI cũng thế, các tín độ render vẫn hứng thú với bokeh, tạo trường ảnh mỏng.

Đây là tutorial hướng dẫn làm Maya nhưng auto cho Depth Of Field từ camera

 

Post Author: Vu Pham