Hướng dẫn render spline trong Cinema4D

Video này sẽ giúp bạn làm thế nào để thấy các spline khi render

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo