Hướng dẫn sử dụng MoSpline Tool trong Cinema4D

MoSpline tool trong module MoGraph của Cinema4D sẽ giúp bạn tạo ra object với hình dáng đặc biệt và dễ dàng thực hiện animation bằng particle modifiers

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo