Hướng dẫn ẩn Shadow của Object trong Cinema4D

video này sẽ hướng dẫn ẩn shadow không mong muốn xuất hiện trong scene

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo