Hướng dẫn về Realistic Depth of Field trong Cinema4D R13

Video này sẽ chỉ cho bạn cách activate và animate DoF bằng cách sử dụng physical rendering mới trong cinema4D R13

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo